Стандартни електромотори:

Трифазни електродвигатели серия АТ

IEC електродвигатели: Трифазни - базова серия

 

Трифазните асинхронни електродвигатели от базовата серия са надеждни и сигурни, имат дълъг живот, и се предлагат на конкурентни цени. Тези двигатели са предназначени за крайни клиенти и търговци които ги реализират на пазари извън Европейския съюз където няма действаща нормативна уредба изискваща употребата на високоефективни двигатели. Тези двигатели са извън обхвата на Регламент 640/2009 и Регламент 4/2014. Те могат да бъдат използвани в Европа само като напълно вградени в изделие (например предавателен механизъм, помпа, вентилатор или компресор), и енергийните им показатели не могат да бъдат изпитани независимо от изделието. Двигателите от базовата серия имат много добри пускови характеристики и претоварваща способност.

Присъединителните им размери са съгласно IEC 72-1 и БДС EN 50347

Предлагат се в чугунени и в алуминиеви корпуси и лагерни щитове.

 

Предлагани габарити: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180

Мощност на двигателите: 0.12 kW до 30.0 kW.

Брой полюси: 2p=2, 4, 6, 8

Честота: 50Hz, 60Hz

Клас на изолацията: F (155⁰C)

Степен на защита: IP54, IP55

Форми на изпълнение: B3, B5, B14, B35, B34

 

Вижте и приложения файл: Трифазни мотори базова серия

 

За повече информация моля обърнете се към нас.