Стандартни електромотори:

Монофазни електродвигатели

Монофазните електродвигатели, които фирма "Елпром Харманли" АД произвежда, могат да се изпъляват основно в два варианта: AR и ASR/ESR

Техническа таблица с данни 

AR - Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор.

 

Работният кондензатор е включен постоянно към кондензаторната намотка. Тези електродвигатели притежават добри работни характеристики. Кратността на пусковия момент е 0,5 – 0,7. Електродвигателите са подходящи за задвижвания с по-леки пускови условия като например някои видове вентилатори, зъбни хидравлични помпи, центробежни помпи за сладка вода, циркуляри, стругове и фрези в дървообработващата промишленост. Електродвигателите могат да бъдат използвани в механизми с чести пускания и спирания.

 

ASR, ESR - Еднофазни асинхронни електродвигатели с пусков и работен кондензатор.

 

Пусковият кондензатор е включен при пускане на електродвигателя и се изключва когато електродвигателят достигне скорост, около 70% от номиналната. Тези електродвигатели притежават висок пусков момент и са подходящи за задвижвания, където е необходим висок пусков момент, като компресори, хидравлични помпи, които тръгват с голямо налягане и центробежни помпи, при които уплътнението на вала изисква голям въртящ момент при тръгване.

 

Захранващо напрежение – 230V ±5% (218 ÷ 242V)

Честота на захранващото напрежение – 50Hz±0.5% (49.75 ÷ 50.25Hz)

Режим на работа - S1 продължителен - EN 60034 - 1

Степен на защита - IP 54

Топлинен клас на изолационната система - F - 155°

Температура на околната среда - ( -10° +40°)

Надморска височина - до 1000m

 

При заявка от клиента електродвигателите могат да бъдат изработени:

- за друго захранващо напрежение и честота

- форма и размери на изходящия край на вала, съгласувани с клиента

- с втори изходящ край на вала

- степен на защита IP55 или по-висока

- Режим на работа - S2; S3, S6

- Електродвигатели с повишена точност

- Вградено термореле в статорната намотка