Електродвигатели със спирачки

Eлектродвигатели с вградени електромагнитни или роторни спирачки. Характеризират се с висока надеждност и дълъг живот.