Стандартни електромотори:

Трифазни двускоростни

Елпром Харманли предлага стандартна гама двускоростни електродвигатели:

 

Двускоростни електродвигатели с една намотка - полюснопревключваеми намотки

 

Приложимо е за двигатели с отношение на полюсите 2:1.

1500/3000мин-1, 2p=4/2

750/1500 min-1, 2p=8/4

500/1000 min-1, 2p=12/6

 

Тези двигатели се изпълняват с една намотка превключвана по схема на Даландер

Различават се две изпълнения в зависимост от предназначението и изискванията към двигателите:

Намотката по схема на Даландер може да бъде проектирана за превключване Δ/YY или Y/YY. Това дава различни съотношения на мощностите и въртящите моменти при двете скорости на въртене и се използва за различни приложения в зависимост от изискванията им. За повече информация моля да се обърнете към нашия технически отдел

 

Двигатели с две отделни намотки

Прилага се при съотношение на полючите, респективно скоростите на въртене различно от 1:2

1000/1500мин-1, 2p=6/4

750/1000 min-1, 2p=8/6

750/3000 min-1, 2p=8/2

и т.н.

 

Технически данни 1

Технически данни 2

Технически данни 3

 

За повече информация, както и за трискоростни или многоскоростни двигатели моля да се обадите на нашия технически отдел.