Услуги:

Проектиране на електромотори и задвижвания

Технологичните иновации и визия за бъдещето са водеща сила, която води компанията ни напред. Елпром Харманли АД разполага с опитен и мотивиран инженерен екип, който заедно с Вас е готов да разработи електромотор или цялостно задвижване специално за Вашата машина. Ние не само предлагаме интегрирано инженерингово решение за Вашето задвижване, но и пряко участваме в неговото имплементиране от фазата на тестване до пускането му на пазара. Съвкупността от специалисти от различни дисциплини, с богат опит в проектирането, изчисляването и производството на електромотори и задвижвания, ни дава смелостта да заявим, че разполагаме с необходимите знания, опит и мотивация, да бъдем Ваш надежден партньор. Ще се радваме, да вървим заедно напред към превръщането на Вашите нови проекти в реалност.