Услуги:

Изпитания

Компанията ни разполага с модерен лабораторен стенд за изпитване на електродвигатели и развойна дейност на такива, три дименционна измервателна машина, както и производствени стендове за изпитания на цялостни изделия с възможност за сваляне на всички характеристики на измерваните електродвигатели. Наличната апаратура ни дава възможност да изпълняваме и поръчки на външни фирми. Амбицията ни е лабораторията ни да се превърне в единствената акредитирана такава за AC електромотори в България.

Изпитания