Новини:

Балканска звезда ЕООД и Елпром Харманли АД с дейно участие в разработката на механичен UPS (UPS с маховик)

Балканска звезда ЕООД и Елпром Харманли АД вземат дейно участие в разработването на механична система за непрекъсваемо електрозахранване без батерии (UPS с маховик). Системата има за цел да осигури буферно електрозахранване на потребителите в паузата от отпадането на мрежовото електроподаване до стартиране на резервния агрегат. Системата е проектирана да осигури максимална електрическа мощност от 20-30kW в продължение на 15 и повече секунди за времето до достигне на пълната отдавана мощност (10 секунди) на повечето от съвременните дизелови генератори, работещи в режим на готовност. Механичният UPS олицетворява преимуществата на дълъг експлоатационен живот и ограничено вредно въздействие на системата върху околната среда. Триенето и въздушното съпротивление са сведени до минимум с поместване на въртящите се възли и части във вакуум и използването на високоефективни лагери. Системата съчетава леснодостъпни материали за направата на маховик и стандартни по отношение на номиналната скорост на въртене и мощност двигател и генератор, обединени в една машина. Механичният UPS в комбинация със статичните UPS (акумулаторни) системи значително удължава живота и надеждността на батериите.

Elprom Harmnali JSCo co-initiator in the development of a Flywheel uninterruptible power system (Flywheel UPS)