Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Eлектродвигатели с конусен ротор и вградена спирачка