Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Двигатели с роторна спирачка