Стандартни електромотори:

Електродвигатели с роторна спирачка

Стандартни електродвигатели с роторна спирачка

 

Електродвигателите с роторна спирачка осигуряват спиране за кратко време. Използваната конструкция с роторна спирачка използва магнитното поле на двигателя.

Спирачката няма собствено захранване и осигурява намаляване на времето за спиране по много прост и евтин начин. Прилагат се, когато не е необходим голям спирачен момент, а само ускоряване на спирането при изключване на захранването на двигателя.

 Габаритните и присъединителни размери не се различават от тези на нормалните стандартни двигатели без спирачка.

 

При интерес моля да ни се обадите.