Стандартни електромотори:

Електродвигатели с електромагнитна спирачка

Елпром Харманли АД предлага специализирани решения за всеки клиент съобразно неговите конкретни потребности и предназначение на задвижването. Това включва както присъединителни и габаритни размери, така и проектирани за различни стандартни и нестандартни режими на работа двигателите с характеристики специално ориентирани към спецификата на конкретното приложение

 

Серията стандартни електродвигатели с електромагнитна спирачка осигуряват спиране съобразено с изискванията на приложението - както висок спирачен момент (Mbr≥1.5Mr) чрез използване на спирачки с две триещи повърхности, така и с нисък спирачен момент (Mbr≤Mr) със спирачки с една триеща повърхнина с интегриран със спирачния диск чугунен вентилатор, което осигурява компактност на конструкцията

 

Двигателите изискващи плавно постепенно и безшумно спиране на задвижването използват спиране с нисък спирачен момент. Двигателите изискващи сигурно и бързо спиране използват спирачки с висок спирачен момент

Всички спирачки са с DC захранване, осигурявано от захранващ блок директно вграден в изводното устройство на двигателя

 

Техническа таблица с данни