Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Мотори с два работни края