Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

С независимо охлаждане

Предназначение: Двигателите са предназначени за работа с честотно управление с инвертори. За европейския съюз тези двигатели трябва да бъдат с енергийна ефективност поне IE2, съгласно БДС EN 60034-30. Това , че са специално предназначени за работа с инвертори задължително се обозначава върху табелката с технически данни или върху допълнителна табелка. 
 
Регулиране: Регулирането на скоростта на въртене на електродвигателите се извършва в 2 диапазона:
- n1 - nN   Промяната на скоростта на въртене се извършва при постоянен момент на вала на електродвигателя. Честотата на захранващото напрежение се изменя в границите от 5Hz до 50Hz. Мощността на вала на електродвигателя нараства от PMIN до PN.
- nN – nMAX    Промяната на скоростта на въртене се извършва при постоянна мощност. Въртящият момент на двигателя намалява обратно пропорционално на скоростта на въртене.
- При промяна скоростта на въртене отношението на максималния към номиналния въртящ момент остава непроменено.
 
Охлаждане – Двигателите се охлаждат от независима вентилация - на задния лагерен щит се монтира вентилатор задвижван от трифазен асинхронен електродвигател, захранван от мрежата. Изводите на статорната намотка на вентилатора могат да бъдат изведени в обща клемна кутия с изводите на главния двигател или в самостоятелна клемна кутия.
 
Двигателите са изработени с подсилена изолационна система
 
Задвижвания с променлива скорост (VSD): Освен само двигатели "Елпром Харманли" АД предлага и комплексни задвижвания комплектовани с качествени инвертори- т.н. задвижвания с променлива скорост (VSD). При тези задвижвания могат да се регулират скоростта на въртене, въртящия момент и изходящата мощност. По този начин се подобрява ефективността на задвижването и се постига икономия на енергия при помпи, компресори, вентилатори и друго оборудване.