Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Двигатели с монтиран на вала или вграден енкодер