Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Потопяеми мотори

ПРЕНАЗНАЧЕНИЕ
Задвижване на хидравлични помпи, потопени в минерално масло.

 

Технически данни

 

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА
Степента на защита на електродвигателите е IP00 в съответствие с  IEC/ISO 34-5

ТОПЛИНЕН КЛАС НА ИЗОЛАЦИЯ – F (155C)

КОНСТРУКЦИЯ
Електродвигателите са безкорпусни, с чугунени или алуминиеви щитове. Щитовете могат да бъдат с лапи. Електродвигателите се закрепват към маслената вана чрез отвори на лапите на електродвигателя. 
Присъединителните размери на двигателите са съобразени с изисквания за директно присъединяване на хидравлични помпи от нулева, първа или втора група. При необходимост можем да осигурим и друго нестандартно присъединяване.
Хидравличната помпа се монтира към лагерния щит. Изходящият край на вала се изработва като отвертка, процепен или кух. Възможно е присъединяване на хидравличната помпа към електродвигателя и посредством съединител. 
Възможно е един мотор да задвижва 2 хидравлични помпи, монтирани на двата лагерни щита от двете страни на мотора. Моторът се охлажда чрез хидравличното масло във ваната на хидравличната станция, което свободно циркулира в него. Изводите на статорната намотка са изведени чрез кабел извън маслена вана. Двигателите нямат клемна кутия. Взети са мерки за елиминиране влиянието на капилярнив ефект на маслото.  
Електродвигателите не се боядисват.