Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Line start мотори