Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Еднофазни и трифазни мотори за бетонобъркачки

Електродвигателите могат да се произвеждат за други работни напрежения, честоти, мощност и режим на работа, размери на вала.