Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Mотори с редуктор