За работа с инвертори

Тази група от електромотори са специално проектирани за работа с инверторни задвижвания. Цялостното изделие разширява спектъра от възможности на електродвигателя.