За дървообработващи машини

Компанията предлага цяла гама от мотори със и без спирачка проектирани и взимащи под внимание спецификата на дърбообработващата индустрия.